Velkommen til SeniorSchneider Electric-LK Ringsted!

Velkommen til hjemmesiden for tidligere medarbejdere på Schneider Electric-LK Ringsted. 

Kære alle. Året er jo ikke gået som håbet / forventet. Vi håber i alle er kommet igennem den første prøvelse på Covi 19. 

Foreningen har nye tiltag i støbeskeen, vi afventer den kommende periode, inden vi lægger ud med programmet for 2021.

Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nyår.  lad os vise, at også her er vi forandrings pararte.